Lisans & Sertifikalar
Doğaya Dönüyoruz...

Firmamızın almış olduğu lisans ve sertifikalar aşağıda sıralanmaktadır.

Marka tescil belgesi:

T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından almış olduğumuz Marka Tescil Belgesi: Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 05/09/2007 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 04/09/2008 tarihinde tescil edilmiştir.

Geri dönüşüm Tesisi Lisansı:

T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı