Ürün Test Sonuçları
Türk Standartbları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan polipropilen, polietilen ve polistiren ürünümüz için yapılan deney ve test sonuçlarını bulabilirsiniz.

Polistiren Deney Sonuçları
11.11.2008

Türk Standartbları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan polistiren ürünümüz için yapılan deney ve test sonuçları: Kütle erime akış hızı (TS EN ISO 1133/Nisan 2007 23 ͦC-50%, 230 ͦC -2.16kg, 5 dakika ön ısıtma 19-21/11/2008 Kalıp içi çap:2.095mm Kalıp uzunluk: 8.00mm

Polipropilen Deney Sonucu
11.11.2008

Türk Standartbları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan polipropilen ürünümüz için yapılan deney ve test sonuçları: Kütle erime akış hızı (TS EN ISO1133/Nisan 2007 23 ͦC-50%, 200 ͦC -2.16kg, 5 dakika ön ısıtma 19-21/11/2008 Kalıp içi çap:2.095mm Kalıp uzunluk: 8.00mm

Polietilen Deney Sonucu
09.08.2007

TSE Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanlığı Kimya Laboratuvarı tarafından 08.08.2007-09.08.2007 tarihleri arasında TS EN ISO 1133/mart 2006 plastikler, termoplastikler kütlesel erime hızı (MFR) ve hacimsel erime akış hızı (MVR)'nin tayini için yapılan deney ve test socudur.