Geleneksel plastik geri dönüşüm yöntemleri, plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması, temizlenmesi, öğütülmesi ve yeniden kullanım için granüller haline getirilmesi adımlarını içermektedir. Ancak, bu yöntemler sadece belirli plastik türlerini işleyebilir ve plastik atıkların geri dönüştürülmesinde belirli sınırlamaları bulunmaktadır. Bu nedenle, yeni geri dönüşüm teknolojileri geliştirilerek bu sınırlamaların aşılması hedeflenmektedir.

Plastik Geri Dönüşüm

Plastik geri dönüşümü, sadece doğayı korumakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik açıdan da önemli bir fayda sağlamaktadır. Ülkemizde plastik geri dönüşümü sektörü son yıllarda hızla büyümekte ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

View project

Plastik Atıkları

Plastik atıkların çevre sorunlarının önemli bir nedeni olduğu günümüzde, Türkiye’de plastik geri dönüşümü giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren Hür Plastik Geri Dönüşüm markası da, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir role sahiptir

View project

Plastik Geri Dönüşüm İlerleyiş

Plastik geri dönüşümü, son yıllarda dünyanın her yerinde giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu süreçte, teknolojideki gelişmeler ve çevre sorunlarının artması, geri dönüşüm faaliyetlerinin daha yaygın hale gelmesine neden olmuştur.

View project

Plastik Hangi Sektörde Kullanılır

Plastik atıkların geri dönüştürülmesi, hem çevresel açıdan hem de ekonomik açıdan önemli bir fayda sağlamaktadır. Geri dönüştürülen plastikler, yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilmekte ve bu sayede doğal kaynakların korunması ve yeni hammadde ihtiyacının azaltılması hedeflenmektedir.

View project

Plastik Atıklarının Denizlerimize Etkisi

Hür Plastik, bu alanda birçok projeye imza atarak denizlerdeki plastik kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşümün artırılması için çalışmalar yürütmektedir. Şirket, özellikle deniz yüzeyindeki plastik atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda çözümler üretmektedir.

View project